Komunikat Wójta Gminy Święciechowa

Dbając o dobro mieszkańców i  mienie Gminy, w związku z docierającymi do Urzędu informacjami o działaniach niektórych rolników - polegających na zaorywaniu części gminnych, polnych dróg -  zwracam się do Nich z apelem, aby zaprzestali tych czynności oraz przywrócili nieruchomości gminne do stanu pierwotnego.

Takie zaorywanie dróg niezależnie od naruszania prawa własności może prowadzić do utrudnień komunikacyjnych, a także konfliktów społecznych.

Jednocześnie informuję, iż przesunięcie znaków granicznych lub ich uszkadzanie jest  przestępstwem opisanym w art. 277 kodeksu karnego (Dz.U. 2016 r. poz.1137), który stanowi: „Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy dokonają przeglądu stanu wyżej wskazanych dróg i w przypadku stwierdzenia naruszenia granic wszczynane będą postępowania o rozgraniczenie na koszt osoby, która dopuściła się owego naruszenia nadto zawiadomione zostaną organy ścigania w przypadku stwierdzenia znamion przestępstwa z art. 277 kodeksu karnego. Ponadto osoby, które dopuściły się naruszenia własności gminy zostaną obciążone kosztami naprawy drogi.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007