w dniu: 2017-03-29,
w godzinach:  11:30 - 15:30
Henrykowo ul. Zaborowska nr 1, nr 7 do 35 nieparzyste, nr 16, 20, 22, nr 26 do 46 parzyste, nr 54, działki nr 577/ 9 do 11, przepompownia, ul. Zjazdowa nr 4, działki nr 580/1, 639/6, 5076/4, ul. Złota nr 1, nr 3 do 9, nr 11, 13, ul. Srebrna nr 1 do 12.

 

w dniu: 2017-03-30,
w godzinach:  07:00 -  11:00
Henrykowo nr 1 do 9, nr 20, PGR, Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Książęcy Las nr 1 leśniczówka.

w godzinach:  10:30 - 14:30
Henrykowo ul. Diamentowa działki nr 533/1, 537/2.

 

 

w dniu: 2017-03-29,
w godzinach:  11:30 - 15:30
Henrykowo ul. Zaborowska nr 1, nr 7 do 35 nieparzyste, nr 16, 20, 22, nr 26 do 46 parzyste, nr 54, działki nr 577/ 9 do 11,  przepompownia, ul. Zjazdowa nr 4, działki nr 580/1, 639/6, 5076/4, ul. Złota nr 1, nr 3 do 9, nr 11, 13, ul. Srebrna nr 1 do 12.

w dniu: 2017-03-23,
w godzinach:  08:30 - 13:30
Lasocice ul. Święciechowska nr 23 do 41 nieparzyste, nr 34 do 64 parzyste.

w dniu: 2017-03-09,
w godzinach: 06:30 -16:30

Strzyżewice ul. Balonowa nr 1, 2, 3, ul. Lotnicza nr 31 do 36, nr 37 do 61 nieparzyste, nr 42, 42a, 46, 48, działka nr 242/9,  przepompownia, ul. Pilotów nr 20 do 38 parzyste, nr 17 do 41 nieparzyste, nr 47, 49.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

w dniu: 2017-03-09,
w godzinach:  07:30 - 14:30

 Przybyszewo ul. Henrykowska przepompownia, działki nr 627/ 10, 18, 20, 21, 22, 24.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

w dniu: 2017-03-10,
w godzinach:  06:30 - 16:30

Piotrowice nr 2, 3, 5, nr 24 do 36, działki nr 105/2, 108/1, 144/1, 196, hydrofornia – ZUW Wschowa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 w dniu: 2017-03-10,
w godzinach:  07:30 - 14:30

 Piotrowice nr 6 do 23, działki nr 99/4, 209/10, FHP EDAM, Wytwórnia Kartonów.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone m.in. przez bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Oględzin i szacowania w/w szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

w dniu: 2017-03-01,
w godzinach:  08:00 - 15:30
Niechłód nr 22 do 31, nr 42ABC, 45, 45ABE, sala wiejska, kościół, sklep, działki nr 36/5, 336/1.
 

w dniu: 2017-02-11,
w godzinach:  08:30 - 14:30
Święciechowa ul. Leszczyńska nr 34a, działka nr 1226/25 przepompownia.

w dniu: 2017-02-15,
w godzinach:  09:30 - 15:30
Lasocice ul. Ogrodowa działki nr 76/3, 76/5.

 

 

Zieleń jest bardzo ważnym elementem w naszym  życiu. Zaspokaja  potrzeby estetyczne człowieka, umożliwia kontakt z naturą oraz łagodzi uciążliwości związane z życiem w zabudowanych aglomeracjach. Odwiedzając miasta i wsie europejskie często jesteśmy zachwyceni panującym tam porządkiem i czystością, a wszystko dlatego, że tamtejsi miłośnicy psów  sprzątają po swoich pupilach.

Czy taki scenariusz jest możliwy w naszych realiach?

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Lesznie – Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, obejmującą założenia ewidencji budynków i lokali w obrębie wsi  Strzyżewice  i  Henrykowo  - Wójt  Gminy  Święciechowa  prosi  wszystkich   właścicieli i samoistnych posiadaczy nieruchomości w obrębie ww. miejscowości o aktualizację informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

w dniach: 2017-01-04 - 2017-01-05,
w godzinach: 08:00 - 14:00,

Krzycko Małe ul. Główna nr 55, 57, 59, 92, 94.

 

w dniu: 2017-01-05,
w godzinach:  08:00 - 11:00

Strzyżewice: ul. Skrzydlata nr 11, 13, 14, 15, działka nr 60/4, ul. Lotnicza nr 31 do 61 nieparzyste, nr 32 do 36 parzyste, nr 42, 42a, 46, 48, działka nr 242/9, przepompownia, ul. Pilotów nr 20 do 38 parzyste, nr 17 do 41 nieparzyste, nr 47, 49, ul. Balonowa nr 1, 2, 3.
 

w dniu: 2016-12-20
w godzinach:  07:00 - 16:00
 Henrykowo ul. Szmaragdowa nr 5, ul. Brylantowa działki nr 440/3, 442, 450, 456.

Sołtys wsi Przybyszewo zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wspólnego ubierania choinki. Spotkanie odbędzie się 19 grudnia (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali wiejskiej w Przybyszewie.

 

w dniu: 2016-12-05
w godzinach:  08:00 - 13:30
 Krzycko Małe ul. Główna nr 3, 5, 11, 15, 17, 19, 23, 25, nr 20 do 30, 36 do 40 i 44 do 54 parzyste, działki nr 182/3, 186/2.

w dniu: 2016-11-30
w godzinach:  08:30 - 15:30
Lasocice ul. Zachodnia nr 2 do 16 i 20 do 24 parzyste, nr 28, działka nr 509/2, ul. Sikorskiego nr 1,
Przybyszewo: ul. Jana Chrzciciela nr 4.

Dbając o dobro mieszkańców i  mienie Gminy, w związku z docierającymi do Urzędu informacjami o działaniach niektórych rolników - polegających na zaorywaniu części gminnych, polnych dróg -  zwracam się do Nich z apelem, aby zaprzestali tych czynności oraz przywrócili nieruchomości gminne do stanu pierwotnego.

Sołtys wsi - Ewa Rzątkowska zaprasza mieszkańców wsi Krzycko Małe na spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy Inea w sprawie światłowodów.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2016 r. o godz. 19.00 w sali wiejskiej.

 

w dniu: 2016-10-28,
w godzinach:  07:30 - 12:30
Gołanice ul. Leśna nr 3, nr 10 do 20 parzyste, działki nr 20/4, 20/7, ul. Spacerowa nr 1 do 19 nieparzyste, nr 4 do 16 parzyste, działki nr 330/3, 334.

w dniu: 2016-09-20,
w godzinach:  11:30 - 16:30
Henrykowo ul. Zaborowska działki nr 514/3, 514/6.

w dniu: 2016-09-20,
w godzinach: 07:30 - 11:30
 Henrykowo ul. Zaborowska nr 10i, 10j, działki nr 518/6, 518/8, ul. Srebrna nr 2a.


w dniu: 2016-09-16,
w godzinach:wrz 09:30 - 12:30
Lasocice ul. Polna dz. 305/1.
 

w dniu: 2016-09-16,
w godzinach: 09:30 - 10:00
Lasocice ul. Tylna nr 1, 2, 3, ul. Słoneczna nr 1 do 8, nr 12, 16, nr 9 do 23 nieparzyste, ul. Kościelna nr 2 do 8, nr 12, ul. Szkolna nr 2 do 18 parzyste, nr 15 do 17 nieparzyste.

w dniu: 2016-08-30,
w godzinach:  08:30 - 13:30
Długie Stare ul. Jesienna nr 1 do 18, nr 20, 20a, ul. Wschowska nr 2 Przedszkole, działki nr 149/2, 149/3.

w dniu: 2016-08-16,
w godzinach:   07:30 - 12:30
Święciechowa ul. Leszczyńska nr 49e, 49f ,49h, 49i, 51a, 51b, 51c, 53, 53a, 53b, 53c.

w dniu: 2016-08-18,
w godzinach:  08:30 - 13:30
Święciechowa ul.  Warzywna działki 332/22, 332/43 do 332/56, 333/12, 333/13, 333/14,
 

w dniu: 2016-08-18,
w godzinach:  07:30 - 10:30
Henrykowo ul. Zaborowska nr 4, 6, 8, 10.

w dniu: 2016-08-19,
w godzinach:  07:30 - 12:30
Święciechowa ul. Leszczyńska nr 49e, 49f ,49h, 49i, 51a, 51b, 51c, 53, 53a, 53b, 53c.

w dniu: 2016-08-19,
w godzinach:  07:30 - 14:30
Henrykowo ul. Zaborowska nr 1, przepompownia, Książęcy Las – Osada nr 1, 2.

w dniu: 2016-08-22,
w godzinach: 08:00 - 15:00
Święciechowa ul. Lipowa nr od 1 do 42

w dniu: 2016-07-28,
w godzinach:   07:30 - 10:30
Święciechowa ul. Grota Roweckiego nr 2, 4, 8, od nr 3 do 13 nieparzyste nr 25, ul. Leszczyńska od nr 15 do 33C, działki
nr 1226/32, 1226/39, ul. Berlinga od nr 1 do 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego od nr 2 do 14 parzyste, ul. Zubrzyckiego
od nr 1 do 11 nieparzyste, nr 4, 8, 12, 16, działki nr 1595, 1552, ul. Emilii Plater nr 2, 4, od nr 5 do 23 nieparzyste,
od nr 25 do 29, od nr 36 do 50, ul. Kutrzeby nr 2, 3, 4, 5, od nr 6 do 18 parzyste, od nr 11 do 69 nieparzyste nr 85,
działki nr 1561, 1623/2, 1615, 1616, 1618, 1620, ul. Kolbego od nr 1 do 25 nieparzyste, od nr 2 do 76 parzyste, ul.
Zwycięstwa od nr 2 do 20, ul. Świerczewskiego od nr 2 do 26 parzyste, od nr 1 do 35 nieparzyste.

w dniu: 2016-07-26,
w godzinach:  07:00 - 15:00
Długie Stare ul. Graniczna od nr 2 do 14, ul. Jesienna nr 36, 36A, 38.

w dniu: 2016-07-27,
w godzinach:  07:00 - 15:00
Długie Stare ul. Graniczna od nr 4 do 14.
 

Obszar: województwo wielkopolskie - subregion kalisko-leszczyński
Ważność: od 2016-07-12 od godz. 13:00:00 do 2016-07-12 do godz. 21:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru od 70 km/h do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak.

Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od 2016-07-11 od godz. 16:00:00 do 2016-07-11 do godz. 23:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak.

w dniu: 2016-07-07,
w godzinach:  08:30 - 15:00

Święciechowa: ul. Sportowa nr 1, 2, nr 4 do 12, nr 29, ul. Stycznia nr 2, 4, 5, 6, ul. 20-Lecia nr 1 do 11, ul. Wschowska nr 1 do 9, 15, 17 nieparzyste, nr 2 do 42 parzyste, działka nr 529/1, SKR, ul. Polna nr 1, 2, działka nr 15/1, ul. Paderewskiego nr 12, ul. Kopernika nr 1, 2, 4, 10, 12, 14, działki nr 53/9, 53/13, 53/15, ul. Św. Marka nr 1 do 5, ul. Kościelna nr 3, 4, 5, 7, przedszkole, kościół, probostwo, ul. Rynek nr 13, 14, 14A, szkoła.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007