Pokaż wszystko - lista

w dniu: 2016-07-28,
w godzinach:   07:30 - 10:30
Święciechowa ul. Grota Roweckiego nr 2, 4, 8, od nr 3 do 13 nieparzyste nr 25, ul. Leszczyńska od nr 15 do 33C, działki
nr 1226/32, 1226/39, ul. Berlinga od nr 1 do 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego od nr 2 do 14 parzyste, ul. Zubrzyckiego
od nr 1 do 11 nieparzyste, nr 4, 8, 12, 16, działki nr 1595, 1552, ul. Emilii Plater nr 2, 4, od nr 5 do 23 nieparzyste,
od nr 25 do 29, od nr 36 do 50, ul. Kutrzeby nr 2, 3, 4, 5, od nr 6 do 18 parzyste, od nr 11 do 69 nieparzyste nr 85,
działki nr 1561, 1623/2, 1615, 1616, 1618, 1620, ul. Kolbego od nr 1 do 25 nieparzyste, od nr 2 do 76 parzyste, ul.
Zwycięstwa od nr 2 do 20, ul. Świerczewskiego od nr 2 do 26 parzyste, od nr 1 do 35 nieparzyste.

w dniu: 2016-07-26,
w godzinach:  07:00 - 15:00
Długie Stare ul. Graniczna od nr 2 do 14, ul. Jesienna nr 36, 36A, 38.

w dniu: 2016-07-27,
w godzinach:  07:00 - 15:00
Długie Stare ul. Graniczna od nr 4 do 14.
 

Obszar: województwo wielkopolskie - subregion kalisko-leszczyński
Ważność: od 2016-07-12 od godz. 13:00:00 do 2016-07-12 do godz. 21:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru od 70 km/h do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak.

w dniu: 2016-07-19,
w godzinach:  08:30 - 18:00
Święciechowa ul. Grota Roweckiego nr 2, 4, 8, od nr 3 do 13 nieparzyste nr 25, ul. Leszczyńska od nr 15 do 33C, działki
nr 1226/32, 1226/39, ul. Berlinga od nr 1 do 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego od nr 2 do 14 parzyste, ul. Zubrzyckiego
od nr 1 do 11 nieparzyste, nr 4, 8, 12, 16, działki nr 1595, 1552, ul. Emilii Plater od nr 25 do 29, od nr 36 do 50, ul.
Kutrzeby nr 2, 3, 4, 5, od nr 6 do 18 parzyste, od nr 11 do 69 nieparzyste nr 85, działki nr 1561, 1623/2, 1615, 1616,
1618, 1620, ul. Kolbego od nr 1 do 25 nieparzyste, od nr 2 do 76 parzyste.

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – do wygrania jest aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od 2016-07-11 od godz. 16:00:00 do 2016-07-11 do godz. 23:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak.

Do punktu przedszkolnego w Lasocicach na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Święciechowa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do placówki dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

W ramach tegorocznej edycji programu chcemy zachęcić lokalne społeczności do tworzenia miejsc przyjaznym pszczołom. Strefę dla Pszczół może założyć każdy, kto chce pomóc pszczołowatym np. na balkonie, skwerze lub pobliskiej łące. Partnerem program, jak co roku jest Fundacja Nasza Ziemia, która aktywnie działa na rzecz ochrony i pomocy pszczołom. Dzięki akcji chcemy aby wzrosła społeczna świadomość o roli pszczół oraz ich obecność wokół nas.

Dyrektor Zespołu Szkół  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  im Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko pracy:  nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych w wymiarze 1 etatu na okres jednego roku szkolnego 2016/2017.

Wymagania kwalifikacyjne:

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) , zwana dalej „kartą”,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. Nr 50, poz. 400 ze zm.).

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007