Pokaż wszystko - lista

Zapraszamy funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl

 

Nabór wniosków trwa do końca grudnia br. Zachęcamy Państwa do udziału.

 

Organizatorem działania jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki: tel.: 61 626 62 40, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

 

Regulamin Procesu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.iw.org.pl

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Wniosek

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015r., (Dz.U. 2015r. Poz. 1744), przejazdy kolejowo–drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego ka. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

w dniu: 2016-09-20,
w godzinach:  11:30 - 16:30
Henrykowo ul. Zaborowska działki nr 514/3, 514/6.

w dniu: 2016-09-20,
w godzinach: 07:30 - 11:30
 Henrykowo ul. Zaborowska nr 10i, 10j, działki nr 518/6, 518/8, ul. Srebrna nr 2a.


w dniu: 2016-09-16,
w godzinach:wrz 09:30 - 12:30
Lasocice ul. Polna dz. 305/1.
 

w dniu: 2016-09-16,
w godzinach: 09:30 - 10:00
Lasocice ul. Tylna nr 1, 2, 3, ul. Słoneczna nr 1 do 8, nr 12, 16, nr 9 do 23 nieparzyste, ul. Kościelna nr 2 do 8, nr 12, ul. Szkolna nr 2 do 18 parzyste, nr 15 do 17 nieparzyste.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013r. ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007