Pokaż wszystko - lista

Uprzejmie informujemy o planowanych bezpłatnych szkoleniach dla potencjalnych Beneficjentów WLGD Kraina Lasów i Jezior dot. przedsięwzięć:

1.1.1 Rozwój ogólnodostepnej infrastruktury społecznej

1.1.2. Rozwój ogólnodostepnej infrastruktury społecznej związanej z utrzymaniem lub tworzeniem nowych miejsc pracy

1 grudnia ogłoszono przetarg na część prac związanych z przebudową ul. Pilotów w Strzyżewicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych strukturalnych PP wraz ze studniami, separatorem lamelowym z osadnikiem, wykonanie wlotów do rowu, rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowej w miejscu realizacji robót.

Termin składania ofert do 16 grudnia do godz. 10:oo.

Szczegóły przetargu dostępne tutaj

Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się do akcji PACZKA POD CHOINKĘ!

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonych w uchwale Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 października 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok (Dz.U.2016 r.,poz.1817).

w dniu: 2016-12-05
w godzinach:  08:00 - 13:30
 Krzycko Małe ul. Główna nr 3, 5, 11, 15, 17, 19, 23, 25, nr 20 do 30, 36 do 40 i 44 do 54 parzyste, działki nr 182/3, 186/2.

Zima to szczególnie trudny okres dla osób bezdomnych. Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Zgłoszenie o siedzącym czy leżącym na mrozie człowieku potrzebującym pomocy może zapobiec tragedii. Informacje można przekazywać na numer alarmowy 997 oraz pod nr tel. 112  lub do najbliższej jednostki policji a także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dnia 20.11.2016r. chór  "CON BRIO" Zespołów Szkół w Długiem Starem i Lasocicach pod dyrekcją Hanny Markowskiej wziął udział w XV Przeglądzie Piosenki Religijnej "Cecyliada" we Wschowie.

29 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Auli PWSZ Leszno odbędzie się konferencja "Pijemy leszczyńską kranówkę". Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

 

w dniu: 2016-11-30
w godzinach:  08:30 - 15:30
Lasocice ul. Zachodnia nr 2 do 16 i 20 do 24 parzyste, nr 28, działka nr 509/2, ul. Sikorskiego nr 1,
Przybyszewo: ul. Jana Chrzciciela nr 4.

Informujemy, iż z inicjatywy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza w 30 miastach Polski ruszy I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony.

Zakończono realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w Strzyżewicach.

Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego zadecydowali, iż środki z Funduszu Sołeckiego mają zostać przeznaczone na II etap budowy boiska do koszykówki, zakup nagród rzeczowych na festyn rodzinny, zakup regałów oraz przystosowanie pomieszczenia w sali wiejskiej na magazyn oraz zakup stołu i ławek na plac zabaw.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Koszt całkowity poniesionych wydatków na ten cel wyniósł: 17 244,03 zł.

 

{gallery}/blog/2016/11/strzyzewice{/gallery}

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007