Pokaż wszystko - lista

ZORGANIZOWANA PRZEZ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ GMINY AKCJA "PACZKA POD CHOINKĘ" ODNIOSŁA OGROMNY SUKCES!!!

Mieszkańcy zrobili 130 paczek. Już w wigilijny poranek po gminie Święciechowa krążyli Święci Mikołajowie ze Śnieżynkami. Rozdawali prezenty przygotowane przez mieszkańców. Każda paczka miała konkretnego adresata.

Wszystkie obdarowane osoby bardzo ucieszyły się z odwiedzin "niezapowiedzianych gości".

Wójt Gminy Święciechowa zaprasza na wspólne powitanie Nowego Roku

Pokaz odbędzie się 31 grudnia o godz. 24.00 przed salą wiejską w Święciechowie.

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 16 grudnia 2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa przy ul.Ułańskiej 4, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014r. poz.518 ze zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

- samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Święciechowie przy ul. Kopernika 2 i przeznaczeniu ich do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców.

W sobotę 13 grudnia br. w Święciechowie odbył się dekanalny dzień wspólnoty ministrantów. Wzięło w nim udział ok. 50 ministrantów z dekanatu Święciechowskiego. O godz. 10:30 miało miejsce zawiązanie wspólnoty, następnie o godz. 11:00 celebrowana została uroczysta Msza Św., której przewodniczył oraz kazanie wygłosił dziekan ks. kan. Czesław Kołodziej.

Po Eucharystii ministranci spotkali się w salce parafialnej przy kościele. Był czas aby się lepiej poznać, złożyć sobie życzenia oraz połamać się opłatkiem.

Podczas spotkania był też czas na formację. Chłopacy zgłębiali sens bycia ministrantem a także poszczególne posługi ministranta. Spotkanie zakończyło się ok. 13:30 odśpiewaniem ministranckiego hymnu ?Króluj Nam Chryste? oraz błogosławieństwem.

Autor: Mikołaj Kostaniak

 

Wydano ostrzeżenie o silnym wietrze 1-wszego stopnia dla województwa wielkopolskiego - ważne do godz. 02:00 dnia 13.12.2014

Prognoza prędkości wiatru dla Polski w dniach 12-14.12.2014

Sytuacja baryczna
W ciągu najbliższej doby (piątek i noc z piątku na sobotę ) Polska znajdować się będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim, w chłodnym powietrzu polarno-morskim. Na peryferiach tego niżu powstał wtórny niż, który w piątek, w

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2015 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w zakresie wskazanym w uchwale Nr XXXVI/297/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 2014 roku w sprawie uchwalenia ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Wczoraj odbyła się robocza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Tematem przewodnim było przygotowanie akcji ?Paczka pod choinkę?.

Wykonano 130 ozdób choinkowych, które trafią do kościołów. Wszyscy chętni, którzy chcą przygotować paczkę dla osób potrzebujących pomocy, będą mogli zabrać ozdobę, na której napisano, np. ?chłopiec lat 9? , ?kobieta lat 77? i dla tej osoby podarować upominek.

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza przetarg na sprzedaż drewna iglastego SO:
a) wielkowymiarowego WC0 w ilości 223,67 m3 ;
b) średniowymiarowego S2a w ilości 48,41 m3 ;
c) średniowymiarowego S2b w ilości 129,71 m3 ;
Cena wywoławcza sprzedaży drewna:
a) wielkowymiarowego WC0 w ilości 223,67 m3 wynosi 88.172,89zł + 23% podatku VAT tj. 108.452,65 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 65/100)

Sesja odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godz. 17:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Omówienie i przygotowanie akcji ?Paczka pod choinkę?.

6. Wolne głosy i zapytania.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie.

Gmina Święciechowa zaprasza do składania ofert na ?Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa?. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Pełna treść zapytania znajduje się na stronie:
bip.swieciechowa.pl/dokument/3736
 

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka.

W załączeniu dostępny jest list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do wolontariuszy z okazji ich święta.
 

list_do_wolonatriuszy_2014.pdf

Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, Lokalny Lider Gminy Święciechowa, Stowarzyszenie ZMW z Przybyszewa, Stowarzyszenie Krzycka Wyspa Marzeń oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się w akcję.

W wyznaczonych miejscach wystawione zostały pudełka z napisem: ŚW. MIKOŁAJ POMAGA.
Do tych pudełek należy wrzucać kartki z danymi osób, które potrzebują pomocy na święta. Należy wpisać imię i nazwisko, wiek oraz adres osoby lub rodziny, która powinna zostać obdarowana świątecznym prezentem.

Na dane osób potrzebujących pomocy czekamy do 9 grudnia.

Szczegóły w załącznikach.

Informacja o terminach polowań.

Nadleśnictwo Karczma Borowa informuje o terminie polowania zbiorowego, które odbędą się na terenie OHZ Karczma Borowa w dniu 28.12.2014 r. Leśnictwo Tarnowa Łąka, Nowy Świat, Książęcy Las.
 

Samorządowy Ośrodek Kultury zaprasza na Wspólne Kolędowanie.

Kolędowanie odbędzie się 28 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w Kościele św. Jakuba w Święciechowie.

Serdecznie zapraszamy.

OD 4 DO 6 LISTOPADA WE WROCŁAWIU

Współpraca z gminami partnerskimi w roku 2012 była głównym tematem spotkania,które odbyło się w dniach od 4 – 6 listopada we Wrocławiu. Organizatorem spotkania w tym roku była Gmina Święciechowa .
W spotkaniu roboczym uczestniczyło ogółem 30 osób w tym :

Od 6 - 10 października kilkunastoosobowa grupa mieszkańców Gminy Święciechowa wyjechała do Gminy MALINSKA (CHORWACJA)

Zorganizowanie wyjazdu do Malinska zaproponował nam podczas ostatniego pobytu w Święciechowie Burmistrz Gminy Grosshabersdorf Friedrich Biegel. Gmina Grosshabersdorf planowała również wyjazd dla mieszkańców Grosshabersdorf , którego celem miało być pokazanie mieszkańcom obu gmin nowego partnera jakim jest Gmina Malinska.

Miejscem spotkania był Kraków - Europejskie Miasto Kultury

Do Krakowa przyjechała młodzież z zaprzyjaźnionych gmin:Aixe sur Vienne, Grosshabersdorf i Malinska . Grupa młodzieży z Święciechowy wraz z opiekunami - Panią Grażyną Harasim, Darią Szuster i Agnieszką Matuszewską były nie tylko opiekunami świeciechowskiej grupy , aale jednocześnie gospodarzami spotkania . Ogółem w spotkaniu udział wzięło 45 osób , chociaż początkowo zakładano ca 70 uczestników.

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z JUBILEUSZEM 10-LECIA PARTNERSTWA GMIN GROSSHABERSDORF - ŚWIĘCIECHOWA -AIXE SUR VIENNE ODBYŁY SIĘ W DNIACH 22 - 23 MAJA W GMINIE NIEMIECKIEJ .

Partnerstwo pomiędzy Aixe sur Vienne – Święciechową - Grosshabersdorf to nie są puste słowa. Tę wspaniałą współpracę ożywiły liczne projekty realizowane mimo setek kilometrów oddalenia. Poprzez organizowanie wzajemnych wizyt i odwiedzin oraz opiekę nad gośćmi z gmin partnerskich narodziły się przyjaźnie między rodzinami , a zdarza się nawet, że zaprzyjaźnione rodziny spędzają wspólnie urlop.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007