Pokaż wszystko - lista

w dniu: 2017-03-29,
w godzinach:  11:30 - 15:30
Henrykowo ul. Zaborowska nr 1, nr 7 do 35 nieparzyste, nr 16, 20, 22, nr 26 do 46 parzyste, nr 54, działki nr 577/ 9 do 11, przepompownia, ul. Zjazdowa nr 4, działki nr 580/1, 639/6, 5076/4, ul. Złota nr 1, nr 3 do 9, nr 11, 13, ul. Srebrna nr 1 do 12.

 

w dniu: 2017-03-30,
w godzinach:  07:00 -  11:00
Henrykowo nr 1 do 9, nr 20, PGR, Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Książęcy Las nr 1 leśniczówka.

w godzinach:  10:30 - 14:30
Henrykowo ul. Diamentowa działki nr 533/1, 537/2.

 

 

w dniu: 2017-03-29,
w godzinach:  11:30 - 15:30
Henrykowo ul. Zaborowska nr 1, nr 7 do 35 nieparzyste, nr 16, 20, 22, nr 26 do 46 parzyste, nr 54, działki nr 577/ 9 do 11,  przepompownia, ul. Zjazdowa nr 4, działki nr 580/1, 639/6, 5076/4, ul. Złota nr 1, nr 3 do 9, nr 11, 13, ul. Srebrna nr 1 do 12.

Jak każdego poniedziałku, wczoraj również panie spotkały się na zumbie z trenerką Martyną. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Święciechowie.

Już dziś odbędą się kolejne zajęcia z cyklu Aktywni-MY. Tym razem zapraszamy rodziców z dziećmi. Pani Małgorzata Parcheta - trener rodzicielski poprowadzi warsztaty jak radzić sobie ze złością dziecka.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje w ostatnim tygodniu marca dwa spotkania informacyjne dla przedsiębiorców:

 

- 29.03.2017 - Dotacje na szkolenia dla pracowników MŚP oraz podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w Wielkopolsce

- 31.03.2017 - Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

W załącznikach progamy obu spotkań.

Program spotkania 29.03.2017

Program spotkania 31.03.2017

11 marca br. w sali wiejskiej w Długiem Starem obchodzono Dzień Kobiet i Mężczyzn. Organizatorem była Rada Sołecka wsi Długie Stare. O wspaniałą zabawę z wspólnym śpiewem i grami zadbali Panowie Grzegorz i Leszek. Wszyscy w wyśmienitych nastrojach spędzili czas do godziny 22.00

{gallery}/blog/2017/03/dlugie{/gallery}

w dniu: 2017-03-23,
w godzinach:  08:30 - 13:30
Lasocice ul. Święciechowska nr 23 do 41 nieparzyste, nr 34 do 64 parzyste.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Rozpoczęły się prace na inwestycji “Budowa drogi ulicy Lipowej do nr 43 w Święciechowie”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o.  Wykonawcę wyłoniono w roku 2016. Koszt robót brutto 124 778,24 zł. Termin wykonania do 31.05.2017 r. Roboty będą finansowane ze środków niewygasających.

Rekrutacja do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2016 r. poz. 59) i Zarządzeniu Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Święciechowa jest organem prowadzącym.

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęłą rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007